کد مطلب : 1736
تاریخ انتشار : یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۳
- بازدید

عفرین

عفرین
تهاجم به عفرین و "رۆژئاوا"، تازیانه ای است بر "مسئله" کرد از درون و کاستی ها، ندانم کاری ها، سیاست های تک روانه، پشت کردن به آرزوهای مردم و دل بستن به بازی های جهانی و دورشدن از خصلت های مردمی و ارزش هایی که می تواند جنبش عظیم مردمی را پرثمرتر کند. "مسئله" کرد باید از درون خود به خود آید و نیاز به خونی تازه در رگ هایش، هوایی تمیز در نفس هایش و توانی نوین در گام هایش و اراده ای متحدانه تر دارد ...؛

رضا کعبی: اخبار روز  ;١_ پنج روز است عفرین از سوی دولت و ارتش ترکیه بمباران می شود. اما مسئولیت آن دیگر تنها به عهده ترکیه نیست. شورای امنیت، ناتو و همه ی قدرت های جهانی شریک این تهاجم اند.

٢_ نه لاقیدی که تائید نه چندان پوشیده یورش ترکیه برای دفاع از “امنیت مرزهایش” از سوی صحنه گردانان سیاست جهانی شاید بیش از همه ی جنایت های پیشین بر پیشانی آنان لکه سیاه نقش کرده باشد.

٣_ یورش به “رۆژئاوا” که به اسم رمز انسانی ترین پیکار در ادبیات جهانی تبدیل شده بود، نشان از آینده ای است که جنگ خاورمیانه برای فردای آن تدارک می بیند.

٤_ این تهاجم بێ شرمانه، این به کارانداختن ماشین جنگی و ٩٠ هزار مسجد و فتوا برای خاموش ساختن شبحی بر فراز خاورمیانه است که سمپاتی و دوستی بخش چشمگیری از افکار عمومی متمدن و پیشرو جهان را به خود جلب کرده بود.

٥_ تهاجم به “رۆژئاوا” و بمباران آزادترین و صلح آمیزترین نقطه خاورمیانه در حالی که داعش و جبهه نصرت و حشد شعبی و سپاه پاسداران و حزب الله یکه تازی می کردند، ماهیت جنگ سال های اخیر و نیات برپادارندگان آن را شفاف نشان می دهد.

٦_ این لشکرکشی عریان و عربده های کراوتی های اطو کشیده، ماهیت و نیات آنان را عریان و افشا می کند.

٧_ این تهاجم به “رۆژئاوا” و تجربه امیدبخش آن، تهاجم به کردستان و مسئله کورد در خاورمیانه است. تهاجم مکمل اشغالگری مجدد کرکوک و کوچک کردن اقلیم کردستان است.

٨_ در سال های جنگ خاورمیانه، در حالی که داعش را علم کرده بودند، هنگامی که همه ی خاورمیانه کم و بیش در میان آتش نزاع های قومی و مذهبی می سوخت و مسابقه کشتار فجیع یکدیگر را به نمایش می گذاشتند، مسئله کورد می درخشید، این تهاجم پس از کرکوک باید ضربه کاری دیگری به متوقف ساختن پیشروی های حل دیرینه ترین ستم و بی حقوقی بر یکی از بزرگترین ملل بدون دولت باشد.

٩_ در این پنج روز همه ی اشغالگران کردستان، با وجود بازی و رقابت دائمی با هم، همانند تمام صد سال اخیر در یک ارتش متحد در وحشت از کورد و کوردستان و ساخت دولت متحد کورد، بسیج شده اند.

١٠_ تهاجم به عفرین و “رۆژئاوا” بیش از همه ی آن چه گفته شد، تازیانه ای است بر “مسئله” کورد از درون و کاستی ها، ندانم کاری ها، سیاست های تک روانه، پشت کردن به آرزوهای مردم و دل بستن به بازی های جهانی و دورشدن از خصلت های مردمی و ارزش هایی که می تواند جنبش عظیم مردمی را پرثمرتر کند. “مسئله” کورد باید از درون خود به خود آید و نیاز به خونی تازه در رگ هایش، هوایی تمیز در نفس هایش و توانی نوین در گام هایش و اراده ای متحدانه تر دارد.

برچسب ها :

ناموجود